Friday, March 21, 2014

Facebook and Feelingsfeeling (फीलिंगस् )

feelings ह्या शब्दाचा अर्थ वळवताच येत नाही अनि “ दोस्ती , प्रेम अनि सहज , असच “ ह्या शब्दातूनच हा शब्द जातो “feelings “ . कधी घडली असेल तुमच्या बरोबर “हो” अनि “नाही “ स्वतालाच विचारा .......अशीच एक “ feelings” ...........
योग योग आहे का खरच योग माहित नाही पण माझ्या गोष्टी सर्व fb (facebook) वरच येतात, आता मनात येतो म्हणून लिहितो म्हणून हा योग होतो ...........


facebook वर “ती” खूप दिवसा पासून add होती पण कधी बोलत नसे ,मी पण तिला “message” करून थकलो अनि “ hopes” सोडून बसलो होतो ..एक दिवस “ reply” आला अन् त्यच दिवशी online भेटली. fb वरच normal बोलन ........

मी :- hiiiiiii..........

ती :- hiiiiiii..................

........

मी:- कशी आहेस अनि आज online कशी ?

ती :- असते कधी कधी अनि मी ठीक आहे ......(उत्तरावरून attitude girl वाटली )

मी :- okz......हो पण माझ्या एका पण msg चा reply नाही केला.

ती:- reply करायचा असतो .......

मी:- कल्याण .....

ती :- काय “कल्याण” ?

मी:- नाही मी “कल्याण” ला राहतो तू कुठे राहते ?

ती :- नवीमुंबई ......

मी:- gud मग fb कधी पासून आहे ...?

ती :- खूप नाही 6 months ......

मी :- अनि chat करते का नाही ?

ती :- नाही .......तेवढी मी बसतच नाही ....

मी :- okz.....

ती :-झाल का आपण नंतर बोलू मी जाते आता ......?

मी:- एवढ्या लवकर .........

ती :- नसीब मी बोलले तरी ......:)

मी :- ohhhh......as u wish ........

ती :- byeeeeee

मी :- tc ......रोज online भेटायची अनि time झाल कि attitude मध्ये निघून जायची पण बोलताना माझ्या मनावर हावी असायची .एक दिवस असाच बोलताना ती oflline झाली. reply बंद म्हणून नेहमी प्रमाणे गेली म्हणून मी वाट बघायची सोडून मी पण logout झालो ..........

थोड्याच वेळात unknown no . वरून friendship msg आला..... मी मनातल्या मनात वाह..... आता हा no . कोणाचा म्हणून फोन लावला तर cut , दुसऱ्यांदा cut , तिसर्यांदा cut , चौथ्य्न्दा मीच cut-cut बंद केली. अनि थोड्याच वेळात त्या नंबर वरून फोन आला . मी विचारलं whos this ?

ती :- ओळख ......

मी :- कस ओळखू ........?

ती :- ते तुज बघून घे ......

मी :- अस कस ......?

ती :- असच ?

मी :- तुझं नावाचा पहिला अक्षर सांग अनि ,..शेवटच .......

(तिने सांगितलं अनि मी ओळखल पण )

ती :- मी direct offline झालो .तुला राग आला असता ना ......म्हणून मी msg केला .........

मी :- ohhhh......अस काय ?

ती :- चल झाल बोलून नंतर वेळ भेटला तर बोलेन नाही तर नाही .......

मी :- मी “msg” करेन ना ......

ती :- कशाला ......मी सहज फोन केला होता.......

मी :- okz........चांगल आहे तुज .........

अनि फोन कट झाला .......खरा खेळ तर आता सुरु झाला होता “feelings “ चा ......मला राग येईल म्हणून फोन केला होता पण लगेच तो कट पण केला ....पण २-३ दिवसांनी तिचे msg यायला सुरवात झाली मग मी पण msg करू लागलो .......“ गोड गोड गोडवी .....

मन भरून जावी .....

शब्द च नाही वळत ...

हि feeling च नाही कळत ........”“ hiiii.........hellooooo...
..
how r u ............
कशी आहेस ...? कसा आहेस तू ?
ह्या शब्दन मध्ये लपलेली .....
हि feeling च नाही कळत ........”असाच दिवस–रात्र msg वर बोलायचो ...पण एक दिवस मीच विचारलं .......

मी :- hellllooooo मला काही तरी सांगायचं आहे .....?

ती :- मला माहित आहे तुला काय बोलायचं आहे .....

मी :- मग तुज उत्तर काय असेल .......

ती :- हे बघ उत्तर काही पण असल तरी आपण असे जास्त दिवस नाही बोलू शकत .........

मी :- अस का ?

ती :- असाच आहे अनि खर आहे ?

मी:- sorry मी माझ्या feelings चुकून मांडल्या ......

ती :- i recept ur feelings ..... अनि sorry ........ उद्या पासून मला msg पण नको करत जाऊ ...,,मला त्रास होतो ..... thanks for very nice friendship .................तिने फोन कट केला अनि मी पण “कट” झालो .......त्या दिवसा पासून तिचा फोन च नाही लागला अनि facebook अनि friendship अनि feelings चा असा end झाला ........

तिने अस का केल मला नाही समजल ......तुम्हाला समजेल किवा नाही पण शेवटी राहते ती “FEELINGS” ......“ “ मी अनि “ती “ मध्ये ......
तीच लांब झाली ........
एकट पडलेल्या मनाला हेच नाही वळत .......

हि वेगळी अशी “feeling “ च नाही कळत......

Wednesday, March 19, 2014

ती आणि तिचा शिवाजी ... !


ती आली कि आमच्या घरी कि नियम आहे, तिला घेऊन दुकानात जायचं
आणि मस्तपैकी drawing बुक आणि भरपूर sketch पेन्स घ्यायचे,
ती आज आली आणि आम्ही दोघे ठरल्याप्रमाणे निघालो खरेदीला...
तिचा एक नियम आहे, माझ बोट तिने
नाही धरायचं मी तीच बोट धरून चालायचं...
चौकात पोहचलो...
आज सेनेची शिवजयंती मोठ्याने स्पीकर वर
"आनंदवन भुवनी..." अस गाण चालू... रस्ता क्रॉस
करता करता तिचा प्रश्न -" काका, आज शिवाजी महाराजांचा बर्थडे
आहे का?" मी आपल "हो" म्हणून सांगितलं...
मग
तिचा पुढचा प्रश्न "मागच्या महिन्यात तर झाला त्यांचा बर्थडे,
आपणच नाही का गेल्तो, दोन दोन बर्थडे ? म्हणजे दोनदा जन्मले का?"
मी जरा मोठ्याने हसत म्हंटल " नाही ग बेटा, दोनदा कसे
जन्माला येतील, एक माणूस एकदाच जन्माला येतो,पुन्हा नाही..."
"मग दोन दोन बर्थडे कसे" तिचा प्रश्न अजून बाकी होता.
" मी शिवाजी महाराजांना पाहिलं नाही, तू पण पाहिलं नाही... आज
जे जे आहेत त्यांनी कुणीच पाहिलं नाही... खूप खूप वर्ष होऊन गेले
त्यांना, त्यांचा जन्म कधी झाला याचा खूप लोकांनी शोध
घेतला आणि मग त्यांना तारीख सापडली....ती तारीख म्हणजे
मागच्या वेळी आपण साजरी केल ते... आता काही लोकांना हे मान्य
नव्हत... त्यांनी तारीख ही आपली भानगड नाही म्हणून
तिथी नुसार चालू केली जयंती...."
"हम्म " म्हणत तिला ते कळाल नाही अस दाखवून दिल... मग
मी अजून सोप्प करून सांगाव म्हणून प्रयत्न करू लागलो "
शिवाजी महाराज मोठे माणूस होते कि नाही, प्रत्येक जण
म्हणतो ते आमचेच... म्हणजे ते
अश्या मोठ्या लोकांची चोरी करतात आणि मग त्यांच्या नावावर
खोट खोट सांगत फिरतात."
माणस चोरतात हे तिला नवीनच वाटल, ती खळाळून हसली "
माणस चोरतात? म्हणजे शिवाजी महाराजांना पण चोरलं?"
ती पुन्हा हसली... मी ही तिच्या हसण्यात सहभागी झालो...
ती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीकडे बोट दाखवत म्हणाली "
हा पुतळा नाही आवडत मला"
" अग शिवाजी महाराजांचा आहे तो, तुला आवडत
नाही का शिवाजी महाराज?" मी विचारल.
" आवडतात ना काका, पण हे अस घोड्यावर बसून तलवार घेतलेले नाही"
" मग कसे आवडतात" आता काही तरी नवीनच ऐकायला मिळणार
म्हणून मी उत्सुक झालो.
" तो नाही का तुझ्याकडे जिजामाता आणि बालशिवाजी शेतात नांगर
ओढतानाचा फोटो आहे तो आवडतो मला"
आम्ही घरी पोहचलो होतो...
"जा आता चित्र काढा" म्हणून
तिला घरात सोडलं... 
मी पुन्हा चौकात येउन
शिवाजी महाराजांचा पुतळा न्याहाळू लागलो....
त्यांची भावमुद्र प्रचंड रागीट वाटत होती....